Ważne informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie…

Dodano: piątek, 01 lipca 2011

 

Żarnów, 05 kwietnia 2011 rokuK O M U N I K A TWójta Gminy Żarnów        Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) i Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr XXVII/120/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie, Wójt Gminy Żarnów informuje, że:1. Właściciel każdej posesji ma obowiązek zawarcia umowy na odbiór śmieci z posesji, a także na odbiór ścieków lub pokwitowania ich odbioru.2. Uprawnione firmy zawierające umowę na odbiór odpadów stałych i ciekłych:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1 tel. nr  (44) 755-26-84      ;
  • Veolia – Usługi dla Środowiska, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, tel.             (44) 724-41-71      ; tel./fax(44) 724-41-72      ;
  • Odbiór Ścieków (za pokwitowaniem)
  • Stanisław Gusta, zam. Adamów 9, gmina Paradyż, tel. nr (44)  758-46-61;
  • PHU Dionizy Otwinowski Usługi asenizacyjne, zam. Sielec 16 (gmina Żarnów), tel. 601-294-307 lub           605-919-022      ;
  • Andrzej Durka Usługi asenizacyjne – Trojanowice 42 (gmina Żarnów) tel.(44) 757-71-68.

Odbiór padliny od rolników z terenu gminy Żarnów wykonuje Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o., Zakład w Danielowie, 97-360 Kamieńsk, tel. nr (44) 681-75-86, tel./fax (44) 681-75-81.

Wymagane dane do zgłoszenia są następujące:
–      imię i nazwisko;
–      adres gospodarstwa – gmina, powiat, województwo;
–      telefon kontaktowy zgłaszającego rolnika;
–      wiek, waga, gatunek zwierzęcia.

Odbiór padliny z dróg gminnych odbiera Zakład Rolniczo – Przemysłowy „Farmutil HS”, tel. (23) 661-40-34           (23) 661-40-34      . 

Wójt Gminy Żarnów
Krzysztof Nawrocki
Redakcja