Budowa wielofunkcyjnego boiska w Żarnowie

Dodano: piątek, 11 maja 2018

Gmina Żarnów pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej, skoczni do skoku w dal, bieżni prostej 4-torowej, placu sprawnościowego, skateparku i ścianki treningowej do tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie’’.

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Żarnów – Pana dr Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Edyty Belicy oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Pana Jarosława Stawiarskiego.

Projekt zadania inwestycyjnego zakłada w szczególności:

– budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 25,0 x 45,5 m i nawierzchni z poliuretanu,
z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa;

– budowę boiska do siatkówki plażowej;

– budowę skoczni do skoku w dal;

– budowę bieżni prostej o długości 120 m i nawierzchni z poliuretanu oraz bieżni okólnej;

– budowę placu sprawnościowego;

– budowę skateparku;

– budowę ścianki treningowej do tenisa ziemnego oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska. 

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1 681 810,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500 500,00 , środki własne Gminy Żarnów to 1 181 310,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca października 2019 r.