Strażacy dzieciom – budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 11 maja 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie we współpracy z Gminą Żarnów pozyskała środki w wysokości 300 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ – działanie ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ z przeznaczeniem na realizację operacji: ,,Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej’’.  

Pozyskane środki przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów zadań ,,Strażacy dzieciom -budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej – budowa placów zabaw’’ w miejscowościach: Topolice, Trojanowice, Sielec, Straszowa Wola, Niemojowice oraz Paszkowice. Nowo utworzone place zabaw zostaną urządzone i wyposażone, zyskają nawierzchnię piaskową oraz trawniki a także ogrodzenia panelowe. Na każdy z obiektów zostanie przeznaczona kwota 42 103,29 zł. W ramach pozyskanych środków planuje się również zakup wyposażenia do ogólnodostępnego klubu młodzieżowego w Żarnowie działającego przy OSP Żarnów za kwotę 42 380,26 zł.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 17 kwietnia br. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Żarnowie reprezentowaną przez Prezesa Pana Ryszarda Jakubowskiego oraz Skarbnika Pana Krzysztofa Szczegielniaka a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Piotra Żołądka.   

Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone do dnia 31 sierpnia 2018 r. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.