Co należy wiedzieć o legalnym wycinaniu drzew z prywatnych posesji?

Dodano: sobota, 15 lutego 2014

Zgodnie z sugestiami czytelników naszej strony internetowej oraz mieszkańców Gminy Żarnów,  zamieszczamy ważne informacje, dotyczące wycinki drzew z prywatnych posesji. Zgodnie z polskim prawem na wycinkę drzewa starszego niż 10 lat, trzeba uzyskać zezwolenie wójta gminy. Nie ma znaczenia miejsce, gdzie takie drzewo rośnie – na prywatnej posesji, działce rolnej czy działce przeznaczonej pod działalność gospodarczą.

Z wnioskiem o wydanie decyzji powinien wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew. Jeżeli użytkownik nieruchomości nie jest właścicielem posesji, do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela. Wniosek powinien zawierać dane personalne właściciela, tytuł prawny, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a także przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.

We wniosku należy również podać przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa lub krzewy, a także rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów istniejących lub budowanych na danej działce. Uzyskania zezwolenia na wycinkę nie wymagają drzewa i krzewy w lasach, drzewa owocowe i takie, których wiek nie przekracza 10 lat. Warto wiedzieć, że za wycinkę drzewa bez zezwolenia grożą bardzo surowe kary. Wszystkich, którzy chcieliby dokonać wycinki drzew, zapraszamy do Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, pokój nr 15 (I piętro), tel. 44 757-70-55 wewn. 25. Informujemy ponadto, iż okres załatwienia sprawy to 30 dni od daty złożenia wniosku. Zachęcamy zatem mieszkańców Gminy Żarnów do aktywnej współpracy…