Unijne projekty systemowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

Dodano: piątek, 14 lutego 2014

W latach 2012 – 2013 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie realizowane były dwie kolejne edycje projektu systemowego „Mogę inaczej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Realizacja projektów była odpowiedzią wobec zwiększającego się bezrobocia i bezradności, spowodowanej długotrwałym pozostawaniem bez pracy. Głównym założeniem było przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia się od pomocy społecznej, poprzez realizację działań szkoleniowych, doradczych i środowiskowych oraz rozwój integracji wśród beneficjentów GOPS w Żarnowie, a także upowszechnienie pracy socjalnej.

W 2012 roku do projektu zakwalifikowano 8 kobiet, a w 2013 roku – 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn). Zatrudniono 2 pracowników socjalnych. Doposażono GOPS w meble i sprzęt komputerowy. W 2012 roku wobec uczestników zastosowano tzw. instrumenty aktywnej integracji: trening kompetencji psychospołecznych, trening gospodarowania budżetem domowym i czasem, indywidualne konsultacje i spotkania grupowe z doradcą zawodowym, a także kurs zawodowy „Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych”. W 2013 roku odbywano spotkania grupowe z psychologiem, spotkania indywidualne i grupowe z trenerem pracy, szkolenia zawodowe i staże. Pozwoliły one uczestnikom zwiększyć pewność siebie i wiary we własne możliwości, zdobyć umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i odnalezienia się na rynku pracy. Przeprowadzono również szkolenia zawodowe: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej’, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem” oraz „Wizaż, Pielęgnacja dłoni i paznokci”. Po ukończeniu szkoleń, niektórzy uczestnicy rozpoczęli staż zawodowy.

W ramach projektu organizowano działania integracyjne i kulturalno – turystyczne, m.in. wycieczki do Kazimierza Dolnego, Krakowa i Piotrkowa Trybunalskiego. W 2012 roku ogólny koszt projektu wyniósł 138,2 tys. zł (dofinansowanie – 121,9 tys. zł), a w 2013 roku – 161,2 tys. zł (dofinansowanie – 144,3 tys. zł). Wdrażanie takich projektów przynosi uczestnikom korzyści, bezrobotni zdobywają nowe doświadczenia, uzyskują nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Mieszkańcy stają się aktywni społecznie i uczą umiejętności skutecznego komunikowania się.