Wkrótce powstanie podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Malkowie

Dodano: piątek, 14 lutego 2014

Gmina Żarnów posiada w Malkowie atrakcyjnie położone grunty o powierzchni 14,9 ha. Znajdują się one we wschodniej części gminy, przy granicy z powiatem koneckim. Są potencjalnym miejscem pod inwestycje, bowiem znajdują się obok kompleksów przemysłowych, wchodzących w skład obszaru Trzemoszna i podstrefy Końskie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., w której wytwarzane są m.in. płytki ceramiczne i szklane. W Malkowie zlokalizowane są przyłącza elektryczne i wodociągowe, a przez samą działkę przebiega linia średniego napięcia 15 kV. Gmina ma przygotowaną dokumentację na doprowadzenie kanalizacji w Malkowie. Do tych terenów prowadzą gruntowe drogi gminne. Władze gminy postanowiły wykorzystać te grunty i zaproponować je potencjalnym inwestorom.

Wystąpiono do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z prośbą o włączenie tych nieruchomości do ich zasobów. Jednym z głównych zadań ŁSSE jest poszukiwanie inwestorów i lokowanie zakładów pracy na obszarze włączonym do strefy. Jej kierownictwo rozpoczęło wstępną procedurę korekty swoich granic i weryfikacji aplikacji złożonej przez gminę. Niestety, jest ona długotrwała i potrwa zapewne kilka miesięcy. W międzyczasie Rada Gminy w Żarnowie – na wniosek wójta – przyjęła uchwałę nr XXVIII/ 229/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żarnów.

Władze samorządowe intensywnie zabiegają o to, by powstały na naszym terenie podmioty gospodarcze, których działalność mogłaby w przyszłości dać ludziom upragnioną pracę.