Doktorat dla Wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego

Dodano: poniedziałek, 30 czerwca 2014

Z prawdziwą przyjemnością informujemy mieszkańców gminy i wszystkich korzystających z naszej strony internetowej, iż w dniu 8 maja 2014 roku Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki obronił pracę doktorską z historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedmiotem zainteresowań naukowych Krzysztofa Nawrockiego była regionalna problematyka historyczna, a tematem dysertacji był „Powiat opoczyński w latach 1945 – 1975. Przemiany społeczno – gospodarcze”. Promotorem pracy doktorskiej o charakterze interdyscyplinarnym był prof. dr hab. Józef Smoliński, a recenzentami – dr hab. Leszek Olejnik prof. UJK i dr hab. Grzegorz Miernik prof. UŁ. Po złożeniu wszystkich wymaganych egzaminów, w dniu 22 maja 2014 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, podjęła uchwałę o nadaniu Krzysztofowi Nawrockiemu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W dniu 5 czerwca 2014 roku – podczas corocznie organizowanego Święta Uczelni, będącego podsumowaniem kolejnego roku akademickiego – pod przewodnictwem rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów.

W dniu 12 czerwca 2014 roku, podczas XXXIII sesji Rady Gminy Żarnów, przedstawiciele Urzędu Gminy w Żarnowie, kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, radni, sołtysi i zaproszeni goście, złożyli wójtowi bardzo serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania. Wśród składających gratulacje byli również starosta Marek Ksyta i wicestarosta Józef Róg. Wójt Krzysztof Nawrocki otrzymał liczne życzenia i kwiaty, za które serdecznie podziękował.

                                                                   Serdecznie gratulujemy…

                                                       Pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie