Dotacje 5000+ w 2019 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 23 stycznia 2020

Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, w bieżącym roku zostały w kraju znacząco dofinansowane następujące działania OSP:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dotacji udzielał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra. Stroną dotowaną były poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez gminę, na której terenie mają swoją siedzibę.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie Naszej Gminy także złożyły wnioski w ramach zadania „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Dotację w kwocie 5000 zł otrzymały jednostki OSP: Skórkowice, Paszkowice, Zdyszewice, Chełsty, Topolice, Miedzna Murowana, Straszowa Wola, Żarnów. Dodatkowo kwota 5000 zł wsparto ponownie jednostkę OSP w Straszowej Woli. Wsparcie finansowe w poszczególnych jednostkach OSP zostało przeznaczona m.in. na zapewnienie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych poprzez organizację ćwiczeń służących rozwinięciu sprawności fizycznej oraz umiejętności niezbędnych do udziału w działaniach druhów OSP.

Strażacy z jednostek OSP w gminie, dokonali wielu zakupów, m.in. 

 • OSP w Skórkowicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Paszkowicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Zdyszewicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Chełstach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Topolicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Miedznej Murowanej – 10 kompletów ubrań koszarowych
  oraz 10 par butów strażackich
 • OSP w Straszowej Woli – 10 kompletów ubrań koszarowych, 10 par butów strażackich oraz pompy pływającej Niagara II
 • OSP Żarnów – węży (wąż strażacki – W-52-szt. 4, wąż – W-75 szt. 2, wąż ssawny – szt. 2).

Poza tym, w 2019 roku prawie wszystkie jednostki otrzymywały wsparcie finansowe z budżetu Gminy Żarnów, a jednostki OSP KSRG Żarnów i OSP KSRG Skórkowice – również z budżetu państwa. W 2020 roku pomoc strażakom ochotnikom będzie kontynuowana.

kliknij, aby powiększyć…