Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP KSRG Skórkowice w 2019 roku

Dodano: czwartek, 23 stycznia 2020

W dniu 29 listopada 2019 r. nastąpił odbiór średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Typ: MAN TGM 13.290 4X4 BL, rok produkcji 2019 wraz z osprzętem dla OSP w Skórkowicach w ramach zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 dla OSP Skórkowice”. Jednostka OSP Skórkowice posiadała do tej pory wysłużony, pochodzący z 1989 r. średni samochód gaśniczy marki STAR 266, wyposażony w  podstawowy sprzęt wykorzystywany wyłącznie do gaszenia pożarów. Tym większa radość mieszkańców Skórkowic z zakupu nowego uniwersalnego średniego samochodu pożarniczego, który umożliwi efektywne i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych. Wartość w/w zadania to kwota – 759 525 zł, z czego 310 000,00 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, 200 000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i dotacja z budżetu Gminy Żarnów – 249 525 zł.

Posiadanie nowego samochodu pożarniczego zapewni skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych przez jednostkę OSP Skórkowice (włączoną w 2013 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego), a co za tym idzie znacznie poprawi efekty ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko skutków zagrożeń naturalnych oraz kolizji drogowych.

Zakupiony średni samochód ratowniczo – gaśniczy zapewni szybkie i efektywne usuwanie skutków zagrożeń pożarowych, kolizji i wypadków drogowych poprzez skrócenie czasu dojazdu, jak i akcji ratowniczej oraz negatywnego oddziaływania tych skutków na środowisko. Pojazd będzie wykorzystywany również w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

kliknij, aby powiększyć…