Droga do wiedzy pierwszoklasistów

Dodano: poniedziałek, 12 lipca 2010

Szkoła Podstawowa z Żarnowa znalazła się w gronie placówek, w których realizowany jest Projekt ”Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych. Jego realizacja trwa od października 2008 do grudnia 2011. Realizatorem jest Grupa Edukacyjna S.A.

Celem programu jest wykrycie, zdefiniowanie i opisanie u każdego ucznia jego szczególnego rodzaju inteligencji według teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Nauczyciele po odbyciu szkolenia przeprowadzają 50 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne o wartości około 6 tysięcy złotych.
Do Projektu włączeni są także rodzice uczniów, którzy zostają zapoznani z diagnozą profili inteligencji swoich dzieci oraz założeniami merytorycznymi Projektu i zasadami pracy w Ośrodkach Zainteresowań.
Projekt ma wiele korzyści:

Dziecko – rozwija własny potencjał intelektualny, korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych, dostaje szansę lepszego startu szkolnego.
Nauczyciel- wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne, tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań, realizuje własne pomysły, rozwija indywidualne uzdolnienia dzieci wzbogaca swą wiedzę.
Szkoła – otrzymuje zestaw środków dydaktycznych o wartości około 6000 zł służących uczniom klasy I, wzbogaca ofertę zajęć pozalekcyjnych, uzyskuje lepsze efekty pracy.
Rodzice – odkrywają potencjał swoich dzieci oraz poznają działania wspierające rozwijanie inteligencji wielorakich, znają mocne i słabe strony swojego dziecka, lepiej mogą zorganizować im środowisko rozwoju.

Dnia 11 czerwca 2010 roku o godz. 11.35 w sali gimnastycznej szkoły odbyła się prezentacja umiejętności dzieci, kończąca II etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Na prezentacji gośćmi byli Wójt Gminy Żarnów Pani Maria Morawska, Pani Dyrektor mgr Maria Grzybowska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie Pani Ewa Borończyk oraz zaproszeni nauczyciele i rodzice. Dzieci z klasy I zaprezentowały się w inscenizacji pt. „Wszędzie wiosna ‘’– pięknie recytując swoje role, śpiewając piosenki, grając na instrumentach perkusyjnych. Uczniowie biorący udział konkursie „Quiz o wiośnie” zostali nagrodzeni przez Dyrektor Szkoły dyplomami i książeczkami. Klasa przygotowała również wystawkę swoich prac plastycznych, którą mogli obejrzeć rodzice i zaproszeni goście.

W projekt bardzo zaangażowali się rodzice pomagając w przygotowaniu sali , dekoracji i poczęstunku.
Przedstawienie bardzo się podobało. Po prezentacji nastąpiło symboliczne przekazanie środków dydaktycznych nauczycielowi realizującemu III etap Projektu. Na ręce Pani mgr Elżbiety Białeckiej została przekazana maskotka Projektu – „Myszka”. Realizatorem II etapu Projektu była wychowawczyni klasy ”I a” pani mgr Barbara Dukat.