Dwa kolejne programy przy współpracy ze Stowarzyszeniem PROREW

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie PROREW i Urząd Gminy w Żarnowie
Zaprasza do udziału w projekcie


MOBILNY ŻARNOWSKI HANDLOWIEC

W ramach projektu oferujemy:

  • Kurs prawa jazdy
  • Szkolenie „Przedstawiciel handlowy”
  • Warsztaty z aktywnych form poszukiwania pracy

Projekt skierowany jest do:

  • Osób bezrobotnych
  • Osób nieaktywnych zawodowo uczących lub kształcących się
  • Osób pracujących w szczególnie niekorzystnej sytuacji
  • Osób w wieku aktywności zawodowej od 15 do 50 lat
  • Osób zamieszkałych obszar wiejski z terenu Gminy Żarnów

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Człowiek-najlepsza inwestycja

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
Biuro projektu „Mobilny Żarnowski Handlowiec”
Urząd Gminy w Żarnowie
ul: Opoczyńska 5, 26-330 Żarnow
tel: 044 757 70 55 fax: 044 757 70 57
email: stowarzyszenie.prorew@gmail.com
ZAPISY: od 13.10.2010(śr.) do 15.10.2010(pt.) w godzinach od 9.00-13.00 od 18.10.2010(pn.) do 20.10.2010(śr.) w godzinach od 9.00-13.00.

STOWARZYSZENIE PROREW oraz GMINA ŻARNÓW

Zapraszają do udziału w udziału w konkursach w ramach Festynu integracyjnego – Bliżej siebie:
1. Na najlepszą potrawę regionalną
2. Na najlepsze ciasto

Dnia 29 października 2010 roku o godz. 17:00 zapraszamy mieszkańców Gminy Żarnów do udziału w konkursie na najlepszą potrawę regionalną oraz na najlepsze ciasto. Przygotowane przez siebie potrawy i ciasta prosimy o przynoszenie do Domu Kultury przy Urzędzie Gminy w Żarnowie o godz. 17:00 gdzie w ramach festynu Bliżej siebie zostaną ocenione przez komisję. Dla autorów najlepszych potraw i ciast czekają atrakcyjne nagrody

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu 665392511.

Konkursy i festyn organizowane są w ramach projektu:
„Działania na rzecz aktywnej integracji w Gminie Żarnów – Sąsiedzi bliżej siebie