Dzień Seniora

Dodano: piątek, 19 listopada 2010

Z okazji Dnia Seniora 15 listopada 2010 r. w Domu Kultury w Żarnowie spotkali się członkowie Klubu Aktywnego Seniora działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej z emerytami zrzeszonymi przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie w myśl hasła: „Człowiek wśród ludzi”. Na tę uroczystość Zarząd Klubu zaprosił władze Gminy na czele z wójt Marią Morawską oraz kierownika GOPS Małgorzatę Pietruszkę. Spotkanie miało charakter towarzyski i rozrywkowy. Na początku Prezes Urszula Aleksandrowicz powitała przybyłych gości a następnie przedstawiła krótki zarys powstania Klubu i jego działalności. Podkreśliła , iż wszystkim zrzeszonym w tych klubach przyświeca jedna myśl: – być aktywnym w „jesieni życia”, zapomnieć o starości i problemach z nią związanych, a cieszyć się dniem dzisiejszym, żartować, bawić się i nie myśleć o nękających – nas emerytów – chorobach.

Prezes Klubu wyróżniła jedną z najbardziej aktywnych, mimo swojego wieku, seniorkę panią Mariannę Warych wręczając jej przy tym bukiet kwiatów i życząc w dalszym ciągu takiej energii i zapału do życia i pracy, jak do tej pory. Podziękowała też pani Ewie Borończyk kierownikowi GBP, która cały czas pomaga nam w realizacji naszych przedsięwzięć oraz wszystkim paniom z obsługi pracującym w Urzędzie Gminy, które z takim poświęceniem i zaangażowaniem pomagały nam seniorkom w przygotowaniu posiłków dla ok. 70 – osobowej grupy uczestników spotkania. Następnie głos zabrała wójt Maria Morawska., która wyraziła wdzięczność Zarządowi Klubu za zorganizowanie tak miłej imprezy wręczając przy tym na ręce Prezes Klubu bukiet pięknych róż.

Krótki program artystyczny na tę okoliczność przedstawiła młodzież Szkoły Podstawowej w Żarnowie pod kierunkiem nauczycielek: Anny Stańczyk i Małgorzaty Kaczor. Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek. Zorganizowano wśród emerytów dwa konkursy: jeden to wycinanki z papieru, drugi konkurs piosenki biesiadnej przeplatany wspaniale mówionymi przez seniorów wierszami. Zwycięzców nagradzano gromkimi brawami i słodkościami.. Przy muzyce i piosenkach z lat 70 i 80 – tych przygotowanej przez Tomasza Borończyka – młodego człowieka i przyjaciela naszego Klubu bawiliśmy się tak pięknie, że aż żal było się rozchodzić, kiedy przyszła na to pora.

Prezes Klubu – Urszula Aleksandrowicz