E – usługi w Żarnowie

Dodano: wtorek, 02 listopada 2010

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach działania „E–usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007–2013. W grupie 17 projektów ocenionych pozytywnie znalazł się projekt złożony przez gminę Żarnów.
Władze Żarnowa ubiegają się o dotację w wysokości blisko 340 tys. zł z przeznaczeniem na informatyzację urzędu oraz wdrożenia e–usług dla mieszkańców gminy. Całkowita wartość projektu to ponad 480 tys. zł. Projekt znalazł się na 12. miejscu listy.
Na dofinansowanie projektów Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 11,5 mln zł. Łączna suma wnioskowanego dofinansowania ocenionych pozytywnie projektów wynosi niespełna 2 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień.

Źródło: Tygodnik Opoczyński – TOP