Edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie

Dodano: czwartek, 22 stycznia 2015

Kolejny raz Gmina Żarnów uzyskała dofinansowanie projektu edukacji ekologicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Tym razem zwycięskim projektem okazał się projekt „Przyroda – Zagrożenia – Ochrona” w Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie. Projekt jest realizowany w okresie od 1.01.2015 do 30.06.2015r. i zakłada następujące działania:

– zorganizowanie trzech jednodniowych wycieczek po województwie łódzkim, o tematyce ekologicznej (Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogów – Spała oraz Tomaszów Mazowiecki- Smardzewice- Januszewice).

– przeprowadzenie trzech konkursów o tematyce ekologicznej

– zakup pomocy dydaktycznych

Całość zadania wstępnie oszacowano na 14.936,00 zł z czego 13.436,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (95% wartości zadania). Dzięki realizacji tego projektu młodzież ma szansą pogłębić swoją wiedzę na temat ekologii, poznać zagrożenia dla przyrody oraz sposób chronienia zasobów naturalnych. Zapewne dużym powodzeniem będą cieszyły się konkursy a dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym zajęcia staną się bardziej atrakcyjne.

www.zainwestujwekologie.pl

WFOSiGW