Eliminacje gminne i powiatowe konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

Dodano: poniedziałek, 11 lutego 2013

W końcu 2012 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”, organizowany przez Gminę Żarnów. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z czterech grup wiekowych – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI oraz uczniów gimnazjum. Na konkurs ostatecznie złożono 24 prace plastyczne ze szkół i placówek oświatowych z Żarnowa i Klewa.

 

Organizowany corocznie konkurs ma na celu rozwijać uzdolnienia plastyczne łącząc jednocześnie zainteresowanie dzieci, młodzież i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Prace mogły być wykonane w technice malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki itp.

 

Powołana przez wójta gminna komisja w składzie: Emilia Piekielnik (przewodnicząca), Monika Kurzyk, Anna Służalec, Ryszard Jakubowski i Jarosław Smak w dniu 20 grudnia 2012 roku odbyła posiedzenie w celu wyłonienia najlepszych prac plastycznych w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Grupa I (przedszkola):

I miejsce – Oliwia Mikuła (klasa „0” SP Klew)

II miejsce – Mateusz Szulc (klasa „0” SP Klew) i Błażej Baranowski (przedszkole „Radosna Dolinka”)

III miejsce – Aleksandra Piekielnik i Łukasz Rokita (oboje – przedszkole „Radosna Dolinka”)

Wyróżnienie – Zofia Dybalska, Amelia Sieroń i praca zbiorowa (wszyscy z przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie)

 

Grupa II (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

I miejsce – Kamińska Nikola i Julia Kuleta (obydwie – SP Żarnów)

II miejsce – Martyna Bęben i Aleksandra Rek (obydwie – SP Żarnów)

III miejsce – Klaudia Michałowicz (SP Klew)

Wyróżnienie – Kacper Lenart (SP Klew), SP Żarnów, Magdalena Fidelus i Wojciech Kołodziejczyk (oboje – SP Żarnów). Ponadto udział wzięli Amelia Biniek (SP Klew) i Marcin Krzymiński (SP Żarnów)

 

Grupa III (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych klasy)

I miejsce – Wiktoria Brzeska i Patrycja Kowalska (obydwie – SP Żarnów)

II miejsce – Magdalena Szczepaniak (SP Żarnów)

III miejsce – Paulina Słowicka i Aleksandra Malkowska (obydwie – SP Żarnów)

 

Grupa IV (uczniowie gimnazjum)

I miejsce – Izabela Zięba (Gimnazjum w Żarnowie)

 

Na konkurs powiatowy zakwalifikowano 16 prac uczniów. Najlepsi uczestnicy konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w najbliższym czasie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Informujemy, iż dwoje z wyżej wymienionych uczniów zostało laureatami eliminacji powiatowych, które podsumowano w końcu stycznia 2013 roku. W drugiej grupie wiekowej wyróżnienie otrzymała Martyna Bęben (SP Żarnów), a trzeciej grupie wiekowej III miejsce zdobyła Paulina Słowicka (SP Żarnów). Gratulujemy! Zapraszamy na przyszłoroczną edycję konkursu.