Zaproszenie dla rolników z Gminy Żarnów na kurs chemizacyjny

Dodano: wtorek, 12 lutego 2013

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie informują o naborze chętnych z Gminy Żarnów na kurs chemizacyjny, który uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania usług chemizacyjnych, zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Dokument ten wymagany jest również w czasie kontroli dokonywanych przez ARiMR, PIORiN oraz służby weterynaryjne, celem uzyskania dopłat obszarowych z tytułu ONW, a także kontroli w zakresie zasad wzajemnej zgodności (cross compliance).

Opłata za kurs wynosi 98 zł. Wszystkie osoby zainteresowane w/wym. kursem, proszone są o dokonywanie zapisów do dnia 28 lutego 2013 roku (czwartek). Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

– Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie, plac Kościuszki 9; tel. (44) 754-27-98 lub 518-466-351 (Sylwia Wiatr)

– Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5; tel. (44) 757-70-55 wewn. 35 (Emilia Piekielnik)

Zapraszamy…