Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żarnowie

Dodano: środa, 13 lutego 2013

W środę, 27 lutego 2013 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żarnowie odbędą się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żarnowie. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju oraz do zgłaszania się w terminie do 25 lutego 2013 roku (poniedziałek) do godz. 15.30w Urzędzie Gminy (p. Emilia Piekielnik, tel. 44 757-70-55 wewn. 35). Turniej nadzorować będzie komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Opocznie i Zarządu Gminnego Związku OSP w Żarnowie.W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych:

  • Uczniowie szkół podstawowych (grupa I)
  • Uczniowie szkół gimnazjów (grupa II)
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (grupa III)

Regulamin OTWP jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku OSP RP www.zosprp.pl wg którego zostaną przeprowadzone eliminacje gminne.

 

Serdecznie zapraszamy…