Pomóżmy Kacprowi Szelągowi – niepełnosprawnemu uczniowi Szkoły Podstawowej w Żarnowie

Dodano: piątek, 15 lutego 2013

Każdy z nas, podobnie jak w latach ubiegłych, składając coroczne zeznanie podatkowe, może przekazać jeden procent swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Mając ten fakt na uwadze, pragniemy zwrócić się do wszystkich o pomoc dla jednego z młodych mieszkańców naszej Gminy. Jest nim Kacper Szeląg – niepełnosprawny uczeń Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie.

Kacper jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Od lat choruje na zanik mięśni. Choroba uniemożliwia mu normalne uczęszczanie do szkoły (uczy się trybem indywidualnym). Chłopiec wymaga także ciągłej rehabilitacji w specjalistycznych ośrodkach medycznych. Mimo bardzo ciężkiej choroby, Kacper jest dzieckiem bardzo pogodnym, wrażliwym i otwartym na innych ludzi (brał udział w XXI Finale WOŚP jako wolontariusz). Jest podopiecznym FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”.

Aby pomóc Kacprowi, wystarczy przekazać 1% swojego podatku wyżej wymienionej Fundacji nr KRS 0000037904 pamiętając, aby w rubryce 128 druku PIT określić cel – SZELĄG KACPER 6138 (wzór w załączeniu).

Osoby, które chciałyby wesprzeć leczenie Kacpra inną kwotą, mogą darowiznę wpłacić na konto Fundacji:

 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”; ul. Łomiańska 5; 01-685 Warszawa

 

Nr konta 15106000760000331000182615

 

Koniecznie z dopiskiem na przelewie: 6138 Kacper Szeląg – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.