Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żarnowie

Dodano: wtorek, 08 marca 2016

W piątek, 11 marca 2016 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) odbędą się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W turnieju zadeklarowali udział uczniowie wszystkich placówek oświatowych w gminie, a także absolwenci żarnowskich szkół, kształcący się w szkołach ponadgimnazjalnych. Turniej nadzorować będzie komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Opocznie i Zarządu Gminnego Związku OSP w Żarnowie. W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych:

  • Uczniowie szkół podstawowych (grupa I)
  • Uczniowie szkół gimnazjów (grupa II)
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (grupa III)

Regulamin OTWP jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku OSP RP www.zosprp.pl wg którego zostaną przeprowadzone eliminacje gminne.