Informacja o bezpłatnej dostawie jabłek dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 08 marca 2016

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż dostawa jabłek dla wszystkich miejscowości Gminy Żarnów odbędzie się w poniedziałek, 14 marca 2016 r. od godziny 10.30. Prosimy o stawienie się po odbiór w wyznaczonym miejscu według załączonego harmonogramu, uzgodnionego z przedstawicielami poszczególnych sołectw.

Z uwagi na fakt, iż będzie to ręczny rozładunek, prosimy wziąć pod uwagę możliwe opóźnienia. Prosimy również sołtysów, członków rad sołeckich, a przede wszystkim zainteresowanych mieszkańców o aktywną pomoc w odbiorze jabłek. Przysługuje 1 skrzynka na osobę (skrzynki są bezzwrotne).

W załączeniu – harmonogram. Kliknij, aby powiększyć…

45491490430_qyqtguapnlvmzszbiskd