Europejskie Dni Dziedzictwa w Maleńcu z udziałem zespołu „Gamma” z Żarnowa

Dodano: poniedziałek, 03 września 2012

Zachęcamy mieszkańców Gminy Żarnów do uczestnictwa w bardzo ciekawym przedsięwzięciu artystycznym – Europejskich Dniach Dziedzictwa, zorganizowanych na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu (gmina Ruda Maleniecka). Na tę uroczystość gorąco zaprasza dyrektor muzeum Emilian Niemiec, od wielu lat współpracujący z Naszą Gminą. Rozpoczną się one w sobotę, 15 września 2012 roku o godz. 17.00.

Po otwarciu imprezy i powitaniu zaproszonych gości, odbędzie się wernisaż malarstwa Izabeli Fatalskiej „Zmącona cisza”, a potem cykl ceramicznych imprez artystycznych, w skład których wchodzą warsztaty ceramiczne, pokaz wypalania ceramiki i wystawa zgromadzonych prac, których autorami są mieszkańcy naszego regionu. Dla wszystkich uczestników spotkania zapewniony będzie poczęstunek.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż oprawę artystyczną Europejskich Dni Dziedzictwa w Maleńcu będzie występ zespołu wokalno – instrumentalnego „Gamma” z Żarnowa. W jego skład wchodzą absolwenci oraz uczniowie Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie. Twórcą i liderem zespołu „Gamma” jest Adam Bociek, wszechstronnie utalentowany nauczyciel matematyki żarnowskiego gimnazjum – znany społecznik, muzyk, animator sportu i piłkarz Klubu Sportowego „Kasztelan” Żarnów.

Zachęcamy do okrywania uroków Maleńca, miejscowości od wieków związanej z Żarnowem i Ziemią Żarnowską. Wspaniale zachowany zabytek – dawny zakład metalurgiczny w Maleńcu, jest jedynym muzeum techniki w regionie. Żarnów od Maleńca dzieli zaledwie 7 km. To żadna odległość dla tych, którzy chcą uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach artystycznych, organizowanych cyklicznie przez muzeum w Maleńcu.

Niestety, zmiany administracyjne z 1973 roku skutecznie rozdzieliły Żarnów z Maleńcem, który wszedł w skład gminy Ruda Maleniecka, należącej obecnie do powiatu koneckiego i województwa świętokrzyskiego. Maleniec jest jednak nadal bliski sercom żarnowian, gdyż wielu z nich pracowało w tamtejszych zakładach metalurgicznych, a miejscowy zalew na rzece Czarnej (założony w II połowie XVIII wieku) od wielu lat przyciąga wszystkich, spragnionych aktywnego wypoczynku nad wodą. Jeszcze niedawno, Maleniec i m.in. sąsiednie Machory wchodziły w skład parafii św. Mikołaja w Żarnowie. Obecnie w Machorach jest już samodzielna parafia (dla której jednak macierzystym cmentarzem pozostał cmentarz parafialny w Żarnowie).