Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2

Dodano: środa, 01 czerwca 2022


W poniedziałek, 30 maja 2022 roku opublikowane zostały wyniki drugiego naboru wnioskówo dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Edycja 2. Wśród dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Żarnów, która otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 10 397 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2 na realizację następujących inwestycji: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów” oraz „Budowa basenu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i rekreacji w Miedznej Murowanej”.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego”, w którym mieści się planowana inwestycja.

W ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów” Gmina Żarnów planuje przebudować sieć dróg na terenie gminy w miejscowościach: Pilichowice, Niemojowice (dwie drogi), Widuch, Żarnów ul. Kasztelańska, Jasion oraz odcinki dróg pomiędzy miejscowościami: Soczówki – Szymanów- Malków, Marcinków – Adamów, Chełsty – Sielec. Planowana łączna długość dróg do przebudowy wynosi ok. 8 774 m. Zakres robót w ramach opisywanej inwestycji uzależniony jest od stanu istniejącej drogi. Planuje się m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej, a także utwardzenie poboczy. Dzięki przebudowie poprawie ulegnie sieć dróg publicznych na terenie Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 4 997 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 263 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 5 260 000,00 zł

Natomiast w ramach zadania pn.: „Budowa basenu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej” Gmina Żarnów planuje budowę zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno – budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu, (tj. zaplecze sanitarne, socjalne i technologiczne) i zagospodarowaniem terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, podestów, ciągu pieszo – jezdnego, instalacji wod. – kan., deszczowej, energetycznej i oświetlenia terenu). Realizacja inwestycji będzie stanowiła dopełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, mieszczącej się przy linii brzegowej zalewu na rzece Wąglanka w Miedznej Murowanej. Głównym celem inwestycji jest rozwój turystyki oraz zwiększenie atrakcyjności poprzez poszerzenie oferty turystycznej Gminy Żarnów.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 5 400 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 600 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 6 000 000,00 zł

W/w zadania są dla Gminy Żarnów zadaniami priorytetowymi, które Gmina będzie mogła zrealizować dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Realizacja zadań będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na terenie Gminy Żarnów.

Kliknij, aby powiększyć…
Promesa ogólna
Promesa 1
Promesa 2

Mapa Gminy Żarnów
Herb Żarnowa