Gminny finał XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Dodano: czwartek, 14 kwietnia 2011

W dniu 26 marca 2011 roku (sobota) w Domu Kultury w Żarnowie odbył się finał gminny XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Konkurs w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
We współzawodnictwie – w trzech grupach wiekowych – uczestniczyli przedstawiciele dwóch szkół podstawowych (Żarnów i Klew), Gimnazjum i Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. Jury przewodniczył mł. bryg. Andrzej Śpiewak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Uczestnicy początkowo rozwiązywali test dotyczący wiedzy pożarniczej, a później odpowiadali na wylosowane pytania.
Oto ostateczna kwalifikacja turnieju:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych
Szymon Kubiszewski (SP Żarnów)
Piotr Kubiszewski (SP Żarnów)
Ewelina Fornal (SP Żarnów)
II grupa – uczniowie gimnazjum
Rafał  Bielecki (Gimnazjum w Żarnowie)
Mateusz Celczyński (Gimnazjum w Żarnowie)
Patryk Wrzeszcz (Gimnazjum w Żarnowie)
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Adam Wronkowski (ZSZ w Żarnowie)
Michał Stańczyk (ZSZ w Żarnowie)
Zdobywcy pierwszych miejsc reprezentowali naszą gminę w turnieju powiatowym, który odbył się w dniu 8 kwietnia b.r. w Opocznie. W gminnym współzawodnictwie uczestniczyli prezes Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie – Maria Morawska, prezes OSP Żarnów – Ryszard Jakubowski i wójt gminy Żarnów – Krzysztof Nawrocki. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.