Sukces uczniów z gminy Żarnów w powiatowym konkursie plastycznym

Dodano: poniedziałek, 11 kwietnia 2011

W dniu 31 marca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego szczebla XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2010/2011 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs odbywa się w czterech etapach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z nim działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. Celem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad i wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży. W tegorocznej edycji, do prac komisji konkursowej w Starostwie Powiatowym w Opocznie zaproszono Barbarę Kalinowską, nauczycielkę plastyki i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowano prace z 8 gmin powiatu opoczyńskiego w czterech kategoriach wiekowych.

W I  grupie wiekowej (6-8 lat) I miejsce zdobyła Patrycja Stołek (SP w Stoku), II miejsce – Ilona Sadowska (SP w Brudzewicach), a III miejsce – Zofia Jaciubek (SP w Bukowcu n/Pilicą). Wyróżnienie otrzymali Wojciech Kołodziejczyk (SP w Żarnowie) i Dominik Cieślikiewicz (SP w Sokołowie).

W II grupie wiekowej (9-12 lat) I miejsce zajął Jan Napolitano – Bifulco (SP w Żarnowie), II miejsce – Natalia Szymańska (SP w Drzewicy), III miejsce Marta Tomaszkiewicz (SP w Klewie). Wyróżnienie otrzymali Urszula Matuszczak (SP w Brudzewicach) i Aleksandra Wojewódzka (SP w Celestynowie).

W III grupie wiekowej (13-16 lat) I miejsce zdobyła Izabela Bugała (Gimnazjum w Żarnowie), II miejsce – Sylwia Przybysz (SP w Bukowcu n/Pilicą), III miejsce – Paulina Kluk (SP w Bukowcu n/Pilicą). Wyróżnienie otrzymały Izabela Juźwik (Gimnazjum w Żarnowie) i Marta Adamczyk (Gimnazjum Nr 1 w Opocznie), Iga Polinceusz (SP w Przyłęku) i Sylwia Jabłońska (Gimnazjum w Szadkowicach).

IV grupę wiekową stanowili uczniowie niepełnosprawni szkół, w tym również uczniowie szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych). W tej grupie nie przyznano kolejnych miejsc, wszystkim pracom przyznano I miejsce. A byli to: Aneta Gmaj (SP w Kamieniu), Kacper Szeląg (SP w Żarnowie), Weronika Grabowska (SP w Żarnowie) i Ewa Białek (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy).

Oficjalne rozdanie nagród  zwycięzcom konkursu etapu powiatowego odbędzie się  w miesiącu czerwcu, w szkołach, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Nagrody laureatom konkursu plastycznego, na etapie powiatowym, pod hasłem „Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” zostały sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Opoczyńskiego.