Gminny konkurs na palmę wielkanocną

Dodano: poniedziałek, 02 maja 2011

Tradycji wielkanocnej w Żarnowie stało się zadość. Tuż przed świętami kolejny konkurs na palmę wielkanocną został rozstrzygnięty. Tegorocznymi organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie oraz Urząd Gminy w Żarnowie. Patronat nad konkursem objęła parafia św. Mikołaja w Żarnowie oraz wójt gminy Krzysztof Nawrocki. Celem konkursu od lat jest kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, stworzenie możliwości do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat – powszechnego niegdyś, choć obecnie niestety zanikającego – zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.

      Konkurs na szczeblu gminnym poprzedziły eliminacje w szkołach. Wzięli w nich udział uzdolnieni artystycznie przedstawiciele wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjum. Do etapu II zakwalifikowano kilkadziesiąt przepięknych palm. Komisja w składzie: ksiądz kanonik Jan Kruk – przewodniczący, Krzysztof Nawrocki – wiceprzewodniczący, Ewa Borończyk – sekretarz, oraz członkowie: Maria Grzybowska, Maria Jałosińska, Maria Domańska, Małgorzata Aleksandrowicz i Małgorzata Pietruszka miała niezwykle ciężkie zadanie wybrania tych najlepszych. Ostatecznie wybrano, nagrodzono i wyróżniono 42 palmy, spośród których niektóre były prawdziwymi, małymi „dziełami sztuki”. Zdecydowano się przyznać 11 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach, 12 miejsc drugich, 10 miejsc trzecich, jedną nagrodę specjalną wójta gminy oraz 9 wyróżnień. Aby jak największą uczestników konkursu uhonorować, konkurs realizowano w kategoriach palm małych i dużych.

 

 

 

 

      W kategorii palm małych, wykonywanych przez uczniów klas I-III dyplomy i nagrody otrzymali: I miejsca – Oskar Kubasiński (kl. Ib SP Żarnów) oraz Izabela i Piotr Mieszczankowscy (kl. Ib SP Żarnów); II miejsca – Natalia Gawryś (kl. IIIb SP Żarnów) i Jakub Baranowski (kl. Ia SP Żarnów); III miejsca – Daria Ślusarczyk (kl. III SP Klew) i Maja Jęcek (kl. I SP Klew). Ponadto wyróżniono następujących uczniów: Magdalena i Mateusz Fidelusowie (kl. IIa SP Żarnów), Łukasz Biniek (kl. I SP Klew), Paulina Ślązak (kl. IIIb SP Żarnów), Mateusz Kantor (kl. I SP Klew), Natalia Tomasik (kl. I SP Klew) i Wiktoria Sznajder (kl. II SP Klew).

 

      W kategorii palm dużych, wykonywanych przez uczniów klas I-III dyplomy i nagrody otrzymali: I miejsca – Maciej Burakowski (kl. IIIb SP Żarnow) i Justyna Jęcek (kl. II SP Klew); II miejsca – Marcin Kabała (kl. IIa SP Żarnów) i Michał Krzywkowski (kl. IIIc SP Żarnów); III miejsca – Łukasz Dolot (kl. Iia SP Żarnów) oraz Magdalena i Kacper Mieszczankowscy (kl. IIb SP Żarnów). Wyróżnienia przyznano uczniom: Marta Kaczmarek (kl. III SP Klew), Wiktoria Fidelus (kl. II SP Klew) i Jagoda Kopta

 

      W kategorii palm małych, realizowanych przez uczniów klas IV-VI nagrodzono: I miejsca – Damian Lichota (kl. VIa SP Żarnów) i Angelika Grzejdziak (kl. VI SP Klew); II miejsce – Rafał Kmiecik (kl. IVc SP Żarnów); III miejsca – Patrycja Fidelus (kl. IVc SP Żarnów) i Marta Tomaszkiewicz (kl. VI SP Klew).
W kategorii palm dużych, których autorami byli uczniowie klas IV-VI nagrodzono: I miejsce – Karolina i Marcin Fidelusowie (kl. Va SP Żarnów); II miejsca – Aleksandra i Jakub Malkowscy (kl. IVb SP Żarnów), Weronika Szmelter (kl. IVb SP Żarnow) i Adam Miśkiewicz (kl. IV SP Klew); III miejsce zdobył Albert Jabłoński (kl. VB SP Żarnów).

 

      W kategorii palm małych, wykonywanych przez uczniów gimnazjum, dyplomy i nagrody otrzymali: I miejsca – Agata Natkańska (kl. IIa – Żarnów) i Klaudia Ciach (kl. Id – Klew); II miejsca – Dominika Sokołowska i Katarzyna Błachowicz (kl. IIIb – Żarnów), Marta Opatowicz (kl. IIa – Żarnów) oraz Ilona Cisowska i Daniel Świątek (kl. IIIb – Żarnów); III miejsca – Patrycja Jończyk (kl. Id – Klew) i Agata Kwiecień (kl. IIb – Żarnów).
W kategorii palm dużych, zrealizowanych przez gimnazjalistów, dyplomy i nagrody otrzymali: I miejsca – Piotr Piwiński (kl. Id – Klew) i Ilona Jakóbczyk (kl. IIb – Żarnów), II miejsce – Izabela Juźwik (kl. IIa – Żarnów); III miejsce – Kinga Szymanek

Nagrodę specjalną wójta gminy otrzymała Ewelina Skibińska (kl. II Gimnazjum w Żarnowie).

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym podziękowano podczas specjalnej uroczystości, zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie. Uczestniczyli w niej nie tylko laureaci konkursu, ale także księża żarnowskiej parafii – proboszcz ks. kan. Jan Dereń i emerytowany proboszcz, senior – ks. kan. Jan Kruk. Towarzyszyli im nauczyciele żarnowskich szkół i liczne grono rodziców uczniów.
Nagrodzone i wyróżnione palmy wielkanocne można nadal oglądać na wystawie zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie. (kl. III SP Klew). (kl. Id – Klew).