Gminny konkurs na rodzinną palmę wielkanocną rozstrzygnięty

Dodano: piątek, 02 kwietnia 2010

Tradycji stało się zadość . Kolejny konkurs na palmę wielkanocną został rozstrzygnięty. Tegorocznymi organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie oraz Urząd Gminy w Żarnowie. Patronat nad konkursem objęła wójt gminy Maria Morawska. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, stworzenie możliwości do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego niestety zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt przepięknych palm. Komisja w składzie: ksiądz kanonik Jan Kruk – przewodniczący, Maria Morawska–wice przewodnicząca, Ewa Borończyk – sekretarz, oraz członkowie: Maria Grzybowska, Maria Jałosińska. Maria Domańska, Izabela Wesołowska i Agnieszka Róg miała niezwykle ciężkie zadanie wybrania tych najlepszych. Wybrano, nagrodzono i wyróżniono 30 palm.
Wśród nich pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

  • Kat. klas I – III szkól podstawowych (palmy małe) – Weronika Pytlos, Weronika   Szmelter i Kamil Ciszek z Żarnowa
  • Kat. klas I – III szkól podstawowych ( palmy duże) – Karolina Fidelus z Żarnowa Justyna Jęcek z Klewa oraz Magdalena i Kacper Mieszczankowscy z Żarnowa
  • Kat. Klas IV – VI szkół podstawowych – Patrycja Jędrzejczak i Joanna Antos z Klewa.
  • Kat. szkół gimnazjalnych – Justyna Głowa i Izabela Juźwik z Żarnowa

Z nagrodzonych palm wykonano wystawę w Gminnej Bibliotece Publicznej, na którą serdecznie zapraszamy.