Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży w Żarnowie

Dodano: wtorek, 07 marca 2017

Kontynuując tradycję wypracowaną przez lata w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, wzorem lat ubiegłych organizujemy tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 10 marca 2017 rok (piątek) o godz. 1000 w Domu Kultury w Żarnowie.

Celem etapu eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju oraz do zgłaszania udziału do p. Emilii Piekielnik w Urzędzie Gminy w Żarnowie .

W turnieju uczestniczą dzieci i młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych:

  • Uczniowie szkół podstawowych (grupa I)
  • Uczniowie szkół gimnazjów (grupa II)
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (grupa III)

Regulamin OTWP jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku OSP RP: www.zosprp.pl wg. którego zostaną przeprowadzone eliminacje gminne.