Podsumowanie 2016 roku w Klubie Aktywnego Seniora w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 06 marca 2017

Już do tradycji weszło coroczne podsumowywanie pracy Klubu Aktywnego Seniora w Żarnowie, który od sześciu lat działa przy miejscowej Gminnej Bibliotece Publicznej. Tak było i w tym roku. Ponieważ spotkanie odbywa się zwykle na początku roku kalendarzowego, zdecydowano połączyć je z minionymi walentynkami. Już na powitanie wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie piernikowe serca z napisem „dla Ciebie”, oraz pamiątkowe kalendarze na rok 2017 ze zdjęciami z działalności klubu w roku 2016 i słoiczek miodu na osłodę życia.

Na wstępie prezes Klubu w imieniu własnym i kierownik biblioteki powitała zaproszonych gości, w tym: wójta gminy Krzysztofa Nawrockiego i prezes UTW Opoczno Bogumiłę Mazur. Przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2016 oraz sprawozdanie finansowe. Z okazji spotkania prezes Klubu Urszula Aleksandrowicz i kierownik GBP Ewa Borończyk postanowiły zrobić członkom Klubu miłą niespodziankę i zaprosiły na tę uroczystość przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tomaszowa Mazowieckiego, członków sekcji artystyczno – kabaretowej: Barbarę Skawińską, Janinę Kalinowską i Kazimierza Mateckiego. Przedstawiona część artystyczna zrobiła na obecnych ogromne wrażenie. Piękny śpiew pana Kazimierza i pełne humoru skecze w wykonaniu pań Barbary i Janiny wzruszyły i ubawiły wszystkich do łez.

Sprawozdanie z działalności rozpoczęto od omówienia odbytych wycieczek krajoznawczych. Pierwszą była wycieczka do Poznania i Gniezna z okazji 1050 – lecia Chrztu Polski. Z uwagi na fakt, iż klub działa przy bibliotece, dlatego też realizuje wspólnie niektóre jej działania. Wycieczka odbyła się 25 kwietnia 2016 roku, czyli 2 dni po corocznych obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Uczestnicy odwiedzili m.in. Bibliotekę Raczyńskich – pierwszą publiczną książnicę na ziemiach zaboru pruskiego. We wrześniu seniorzy wyjechali na wycieczkę do Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Tam poznali bardzo piękne miejsca i ciekawą historię tego zakątka Polski. W ramach majowego Tygodnia Bibliotek kierownik GBP Ewa Boronczyk zorganizowała dla seniorów wycieczkę objazdową do niektórych bibliotek naszego powiatu, jak również do Muzeum Regionalnego w Opocznie. Seniorzy zwiedzili MBP w Opocznie, GBP w Białaczowie i Mniszkowie oraz Filię Biblioteczną w Skórkowicach. Uczestnicy wycieczki byli bardzo serdecznie przyjęci przez dyrektorów i kierowników tych placówek oraz ich pracowników.

Zorganizowali kilka spotkań, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca połączony z Nocą Bibliotek. Kolejny raz włączyli się do akcji Narodowego Czytania. Tym razem byli „Z wizytą u Nerona”. Ważnym wydarzeniem dla seniorów jest Ogólnopolski Dzień Seniora. Wyjątkowo obchodzili go potrójnie. Najpierw spotkali się w Żarnowie w Domu Kultury, gdzie sami przygotowali i przedstawili montaż literacko – muzyczny, następnie wzięli udział w Powiatowych Obchodach Dnia Seniora w Drzewicy, a zakończyli wizytą w DPS w Niemojowicach. Tam zaprezentowali swój występ dając pensjonariuszom tego domu dużo radości i uśmiechu.

Ponieważ klub współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami często jest przez nich zapraszany. Kilkakrotnie uczestniczyli w koncertach przygotowanych przez Stajnię Artystyczną Marcinków, m.in. w spotkaniu ze znaną kompozytorką, pianistką i aranżerką Katarzyną Gartner, wokalistką Kingą Rataj, prezentującą portugalską muzykę fado itp. W czerwcu żarnowscy seniorzy spotkali się w szerszym gronie w stanicy harcerskiej w Miedznej Mur. Byli tam również seniorzy z UTW z Opoczna, Tomaszowa Maz, Końskich i Radomska. Wśród licznych atrakcji odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek. Spośród wielu pierwsze miejsce zdobył wianek wykonany przez żarnowską seniorkę – Urszulę Jędrasik. Dwukrotnie byli zaproszeni do Filii Bibliotecznej w Skórkowicach: w lutym na walentynki „Sercem i piórem” i w kwietniu, gdy bibliotekę odwiedzili przedstawiciele Instytutu Książki, którzy nagrywali film promujący tę nowo wybudowaną placówkę. Wówczas odbywały się warsztaty zdobienia ksiąg pamiątkowych z udziałem członków klubu i Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „!8 Plus” ze Skórkowic. Film jest dostępny na portalu społecznościowym GBP. Rok kalendarzowy tradycyjnie zamknięto balem sylwestrowym.

Po przedstawieniu sprawozdania, głos zabrał wójt gminy Krzysztof Nawrocki, który podziękował wszystkim członkom Klubu Aktywnego Seniora w Żarnowie za aktywność społeczną, przedstawił ważne dane dotyczące powstania w Naszej Gminie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Niemojowicach i zachęcał do ścisłej współpracy z tą placówką. Dziękując wszystkim za wielkie zaangażowanie i bezinteresowną pracę,  wręczył bukiet kwiatów prezes Urszuli Aleksandrowicz.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część integracyjna przy muzyce. Wszyscy znakomicie się bawili…

GBP w Żarnowie