Grant na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Żarnowie

Dodano: piątek, 19 października 2018

W dniu 18 października 2018 r. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w  Opocznie odbyło się symboliczne przekazanie grantów w postaci dyplomów, na nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla 7 jednostek OSP z powiatu opoczyńskiego, w tym dla OSP w Żarnowie. Dzięki staraniom i wsparciu Pana Roberta Telusa – Posła ziemi opoczyńskiej Komenda Powiatowa PSP w Opocznie pozyskała z rezerwy Wojewody Łódzkiego znaczne środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł. W związku z przeprowadzoną, m.in. analizą operacyjną, charakterem zagrożeń, brakami w wyposażeniu jednostek OSP z terenu naszej gminy, OSP w Żarnowie zostało doposażone w namiot pneumatyczny. Doposażenie jednostki OSP z terenu naszej gminy w dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy  na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żarnów, jak i gmin sąsiadujących z nami.