W dniu 13 października 2018 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyła się niecodzienna i wyjątkowa uroczystość. Tego dnia 4 małżeńskie pary z terenu gminy Żarnów, legitymujące się 50-letnim stażem, świętowały Złoty Jubileusz. Wójt Krzysztof Nawrocki, pełniący funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w  Żarnowie wręczył jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP, a Przewodniczący Rady Gminy Żarnów Pan Wojciech Baran kwiaty. Przyznane medale to wyraz wdzięczności za codzienny trud, wychowanie dzieci i wzajemne wspieranie się we wszystkich chwilach dnia codziennego. Wyróżnieni jubilaci to: Danuta i Henryk Juźwik z Nadola (zawarli związek małżeński 27.04.1968 r.), Bożena i Stanisław Salamaga ze Skórkowic (zawarli związek małżeński 22.06.1968 r.), Marianna i Mirosław Smak ze Zdyszewic (zawarli związek małżeński 28.09.1968 r.) oraz Anna i Antoni Nowak z Żarnowa (zawarli związek małżeński 23.11.1968 r.). W uroczystości uczestniczył również ks. prał. kan. Jan Kruk oraz rodziny jubilatów.  Jubileusz uświetnił występ wokalno-instrumentalny w  wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie, pod przewodnictwem Pana Adama Boćka. Następnie jubilatów i zaproszonych gości zaproszono do stołów na skromny poczęstunek, wzniesiono toast szampanem i odśpiewano życzenia „Stu lat”. Wykonano również wspólne pamiątkowe zdjęcie.