Granty dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych

Dodano: czwartek, 07 listopada 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn, ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

O dofinansowanie w ramach grantów mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Będą mogły pozyskać środki finansowe na zadania takie jak: wydarzenia, szkolenia, konferencje, działania edukacyjne, marketingowe, integrujące itp. Dofinansowanie będzie można uzyskać w ramach przedsięwzięć:

  1. Marketing obszaru LGD
    Wartość minimalna grantu 8 000,00 zł wartość maksymalna grantu 25 000,00 zł
    Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 200.000,00 zł.
  1. Praktyczna edukacja ekologiczna
    Wartość minimalna grantu 7 000,00 zł wartość maksymalna grantu 15 000,00 zł
    Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 60.000 zł.

Chętnych do ubiegania się o środki finansowe w ramach ww. projektów grantowych zapraszamy do kontaktu:

Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Tel. 41 375 95 33, e-mail: uzrodel@uzrodel.pl