Otwarcie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie

Dodano: wtorek, 05 listopada 2019

W Żarnowie powstała Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”, inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”. Całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym 1 181 164,48 zł przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwałą nr X/66/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. nadała statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie, natomiast Wojewoda Łódzki decyzją ZRPS-I.9423.5.2019 z dnia 27 września 2019 r. wydał zezwolenie na prowadzenie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, ul. Cicha 1a, 26-330 Żarnów na czas nieokreślony.

W dniu 7 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Placówki.  Na otwarciu byli obecni m. in.: parlamentarzyści, władze województwa łódzkiego, powiatu, gmin, dyrektorzy jednostek szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Kadra nowo utworzonej placówki w ramach projektu została objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. Placówka oczekuje na przybycie dzieci.

kliknij, aby powiększyć…