Zakończono realizację zadań finansowanych w ramach Grantów Sołeckich

Dodano: środa, 30 października 2019

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 w formie dotacji celowej w wysokości po 10 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie n/w zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

W ramach projektu zrealizowano zadania pn.: Utworzenie ogólnodostępnej altany w sołectwie Marcinków ”, „Utworzenie ogólnodostępnej altany w sołectwie Zdyszewice oraz Utworzenie ogólnodostępnej altany w sołectwie Nadole.

W ramach zadań dostarczono i zamontowano w każdej z w/w miejscowości ogólnodostępne altany wraz z wyposażeniem tj. stół oraz ławki.

Powstała infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tych terenów wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

kliknij, aby powiększyć…