Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów…

Dodano: środa, 30 października 2019

Zawiadomienie dotyczące wyłożonych do publicznego wglądu, w Urzędzie Gminy Żarnów, projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Żarnów.

W dniu 05.11.2019 roku (wtorek),  w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy Żarnów będą prowadzone konsultacje pracownika podmiotu wykonującego w/w plany, przedstawiona zostanie informacja o wprowadzonych poprawkach wynikających ze zgłaszanych przez właścicieli lasów uwag i wniosków.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się we wskazanym terminie do urzędu gminy.

W dniach od  25 października do  15 listopada dodatkowe uwagi i wnioski do projektu planu można składać telefonicznie. Informacja o uwzględnieniu uwagi przesłana zostanie na pocztę elektroniczną osoby zgłaszającej lub telefonicznie.

Przyjmowanie uwag telefonicznie nr 606818598 Dariusz Chromiec.