Honorowe obywatelstwo Żarnowa dla ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka

Dodano: poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Podczas uroczystości strażackich w Straszowej Woli i poświęcenia sztandaru dla miejscowej jednostki, zostanie wręczony akt Honorowego Obywatelstwa Żarnowa dla ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, który w 2014 roku obchodzi 70 rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Dokonają tego Wójt Gminy Żarnów wraz z przewodniczącym Rady Gminy.

Urodzony 18 maja 1944 roku ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk jest najwybitniejszym naszym rodakiem, który osiągnął spektakularne sukcesy naukowe, słynne w kraju i poza jego granicami. Przypomnijmy: w latach 1993 – 1996 był prodziekanem Wydziału Teologii KUL, w latach 1996 – 2004 był prorektorem  KUL do spraw studenckich, a w okresie 2004 – 2012 pełnił zaszczytną funkcję rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (przez dwie kadencje). Jest członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego KUL i członkiem Associazione Cultori di Storia Salesiana w Rzymie (od 1995) oraz członkiem – korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999). W latach 1986 – 2003 współpracował z Istituto Storico Polacco (Rzym), a w okresie 1998 – 2005 był członkiem Wissenschaftliche Rat des Instituts fur Vergleichende Staat-Kirche-Forschung (Berlin). W 2008 roku został powołany do Rady do spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół dziejów zakonów i zgromadzeń zakonnych w czasach nowożytnych i Kościoła w II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza życia i działalności Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda oraz pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI.

Jest autorem bardzo wielu książek i licznych publikacji naukowych. Cały czas jest aktywny zawodowo i nieustannie pracuje naukowo. Z wielką radością i sentymentem przyjeżdża do miejsca swojego urodzenia – Straszowej Woli, Jego ukochanej „małej Ojczyzny”. Zaszczyceni kolejną obecnością ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka w Gminie Żarnów – serdecznie gratulujemy tytułu Honorowego Obywatela Żarnowa…