I Forum Ekologiczne „Chrońmy nasze lokalne środowisko” w Żarnowie

Dodano: czwartek, 16 maja 2013

W maju 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie zorganizowano ciekawe przedsięwzięcie edukacyjne. Mając na względzie wagę edukacji ekologicznej dla kształtowania zrównoważonego środowiska i wychowania pokoleń dla przyszłości, podjęto inicjatywę zorganizowania I Forum Ekologicznego „Chrońmy nasze lokalne środowisko”. Pomysłodawcami tego wydarzenia był Samorząd Uczniowski wraz z jego opiekunkami Izabelą Jakubowską i Małgorzatą Kubiszewską.

Forum pozwoliło zaprezentować dobre inicjatywy wypracowane nie tylko przez szkoły, ale również przez inne środowiska działające na rzecz ekologii. Włączono do współpracy szkoły z terenu Gminy Żarnów, samorząd lokalny oraz inne organizacje, które swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w sprawy ochrony środowiska wspierają i pomagają w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Do udziału w forum zaproszono przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół Szkoły Podstawowej w Klewie, Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, którzy w przyszłości będą decydować o dalszych losach naszego środowiska. Dla zaproszonych dzieci i młodzieży odbyły się warsztaty ekologiczne, po zakończeniu których wszyscy zasiedli do debaty.

Uczestnicy forum z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego, sekretarza Bogdana Kubiszewskiego, przedstawicieli Rady Gminy – Krzysztofa Gawrysia i Stefana Agatowskiego oraz leśniczego Leśnictwa Myślibórz Jana Sieronia. Ich wystąpienia wzbogaciły wiedzę braci uczniowskiej na temat segregacji odpadów, stanu lasów oraz planowanych zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. O działaniach i akcjach ekologicznych podejmowanych przez szkoły poinformowały: Maria Grzybowska – dyrektor SP w Żarnowie, Maria Domańska – dyrektor SP w Klewie oraz Bogusława Wiaderna – dyrektor Gimnazjum w Żarnowie.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego SP w Żarnowie zapoznali obecnych z przygotowanymi przez siebie referatami o tematyce ekologicznej a nauczycielka SP w Żarnowie Izabela Jakubowska przedstawiła prezentację multimedialną: „Chrońmy nasze lokalne środowisko”, w której podnosiła sprawę świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Żarnów. Z tak ogromnym zasobem wiedzy uczestnicy forum rozpoczęli debatę na temat stanu ochrony środowiska w naszej małej ojczyźnie. Zaproszeni goście zasypani zostali lawiną pytań, na które udzielali rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi. Forum zakończyło się poczęstunkiem dla uczestników. Jesteśmy przekonani, że działania zainspirowane przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Żarnowie będą realizowane przez dzieci, młodzież wraz ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w ideę ochrony środowiska. I Forum Ekologiczne jest dopiero początkiem długiej drogi, którą chcemy przebyć dla dobra naszej planety – Ziemi.

Źrodło: SP Żarnów