Projekty unijne w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie

Dodano: piątek, 17 maja 2013

W Gimnazjum w Żarnowie realizowane są dwa projekty ze środków unijnych – „AKADEMIA 45+” organizowana przez firmę ALBION, dotycząca kursu z języka angielskiego oraz „Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich subregionu sieradzkiego i piotrkowskiego” realizowany przez firmę NORTON, dotyczący kursu komputerowego zgodnego z sylabusem ECDL Core. Oba kursy przeznaczone są dla osób zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, nie prowadzących własnej działalności gospodarczej i w zależności od kursu w wieku powyżej 45 lub 50 lat oraz pracujących lub nieaktywnych zawodowo. W obu przypadkach kursy kończą się egzaminami – TOEIC dla kursu języka angielskiego oraz ECCC M1A, M2A, M3A, M4A, M6A, M8A dla kursu komputerowego.

gimnazjum