II Sesja Rady Gminy Żarnów VIII kadencji 2018-2023

Dodano: środa, 28 listopada 2018

We wtorek, 27 listopada 2018 roku odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żarnów w kadencji 2018 – 2023. Podczas sesji m.in. dokonano wyboru wiceprzewodniczącego rady. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy  Żarnów została wybrana Radna Grażyna Bucewka.  Następnie odbyły się wybory składów osobowych komisji oraz przewodniczących komisji.

Do składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów należą następujący Radni:

  1. Komisja Rewizyjna

– Kubiszewski Marek – Przewodniczący

– Adamczyk Sylwester

– Błażejewski Sławomir

– Bubis Mirosław

– Czyżykowski Leszek

– Kwiecień Małgorzata

– Stępień Marzena

– Twardowski Piotr

 

  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

– Borończyk Paweł – Przewodniczący

– Adamczyk Sylwester

– Stępień Marzena

 

  1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

– Kwiatkowska Olga – Przewodnicząca

– Błażejewski Sławomir

– Borończyk Paweł

– Bubis Mirosław

– Bucewka Grażyna

– Czyżykowski Leszek

– Kubiszewski Marek

– Kwiecień Małgorzata

– Szulc Robert

– Ściubeł Arkadiusz

– Wojciechowska Anna

 

  1. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia

Ściubeł Arkadiusz – Przewodniczący

– Kwiatkowska Olga

– Szulc Robert

– Twardowski Piotr

– Wojciechowska Anna