II Sesja Rady Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 10 grudnia 2010

W dniu 03 grudnia 2010 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Żarnowie odbyła się II sesja Rady Gminy Żarnów, której głównym punktem było złożenie ślubowania nowo wybranego Wójta Gminy Pana Krzysztofa Nawrockiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Wiktor Macierzyński, który po krótkim powitaniu radnych, sołtysów i licznie zgromadzonych zaproszonych gości, wśród których znajdowali się m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Opocznie: starosta Józef Róg, wicestarosta Jan Wieruszewski, przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Ksyta oraz ustępująca wójt Maria Morawska oraz wójt-elekt Krzysztof Nawrocki, przekazał głos przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Żarnowie Katarzynie Jakubczyk. Dopełnieniem obowiązków przedstawiciela gminnej komisji było przedstawienie wyników wyborów i wręczenie wraz z gratulacjami zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta Gminy.

Zgodnie z procedurą przeprowadzenia sesji ostatnim krokiem przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków było złożenie ślubowania przez wójta Krzysztofa Nawrockiego przed Radą Gminy w Żarnowie. Zostały wypowiedziane następujące słowa:
„Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”
Następnie przewodniczący rady stwierdził, że złożono ślubowanie zgodne z prawem i od tej chwili oficjalnie objęto urząd Wójta Gminy Żarnów.

Sesja zakończyła się wystąpieniem wójta Krzysztofa Nawrockiego, wypowiadającego słowa:
„Trudno ukryć wzruszenie, czas, który nastał staje się najważniejszy w moim życiu , a dzień 21 listopada zapamiętam do końca swoich dni. Desygnowany na stanowisko Wójta przez komitety wyborcze do wyborczej walki, zdawałem sobie sprawę z dużej odpowiedzialności, która na mnie spoczywałaby”

Nowy wójt przedstawił się w swoich słowach, jako osoba, dla której służba publiczna jest rzeczą nadrzędną, a pełniąc w swoim życiu funkcje publiczne na rzecz innych, stara się udowadniać, że wszelkie inicjatywy można skutecznie wcielać w życie, sięgając po różne środki. Następnie przekazał kwiaty pani Marii Morawskiej i dodał:
„te kwiaty niech będą wyrazem podziękowania za pracę, relacje i trud oraz zaangażowanie, a wszystkie dokonania pani Marii będą przeze mnie w sposób należyty podkreślane”.

Pani Maria podziękowała za ciepłe słowa ku jej osobie, jak również pogratulowała wyboru na Wójta Gminy Żarnów, funkcji zaszczytnej i służebnej na rzecz dobra gminy Żarnów.