Uroczystość w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: piątek, 10 grudnia 2010

Każdy powinien po sobie zostawić pamiątkę, że nie żył darmo na ziemi

Julian Bartoszewicz

Wymowne słowa XIX-wiecznego historyka przyświecały 10 grudnia br. uroczystości z okazji 33 rocznicy nadania szkole imienia, która na trwałe zapisze się w jej historii oraz całej miejscowości. W tym dniu obchodzono, jak co roku, rocznicę nadania szkole imienia, ale uroczystość tę uświetniła także ceremonia przekazania społeczności szkolnej nowego sztandaru. Święto rozpoczęło się mszą odprawioną przez ks. kan. Jana Derenia w murach zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja. Podczas eucharystii przedstawiciele Rady Rodziców w osobach: Marzeny Michałowskiej–Kowalik, Krzysztofa Gawrysia i Jolanty Baranowskiej przekazali sztandar wójtowi gminy Krzysztofowi Nawrockiemu. Następnie wójt przekazał sztandar dyrektorce Szkoły Podstawowej w Żarnowie, Marii Grzybowskiej, a od niej sztandar odebrał poczet sztandarowy w składzie: Arkadiusz Jakubowski, Natalia Laskiewicz, Agata Szymczyk, składając uroczyste przyrzeczenie.

Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz ulicami Żarnowa do budynku szkoły, gdzie odbyła się druga część obchodów tego święta. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, honorowi przyjaciele szkoły, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, księża, dyrektorzy miejscowych szkół, sponsorzy.
Ceremonię rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych szkół i odśpiewanie hymnu państwowego. Dyrektor szkoły powitała zebranych, przedstawiając najważniejsze osiągnięcia szkoły z ostatnich lat. Następnie były dyrektor placówki, Waldemar Pasula, przybliżył zgromadzonym bogatą historię sztandaru i nadania imienia Szkole Podstawowej w Żarnowie.

Pożegnano sztandar, który nieprzerwanie od 1981 r. był symbolem szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców, Marzena Michałowska–Kowalik odczytała akt fundacji sztandaru, pod którym fundatorzy złożyli podpisy. Kulminacyjnym momentem ceremonii była prezentacja sztandaru i wyjaśnienie symboliki umieszczonych na nim elementów.

Prawy płat sztandaru (awers) o barwie kremowej zdobi umieszczony w centralnej części wizerunekPoczet sztandarowy patrona szkoły, wybitnego XIX–wiecznego historyka Juliana Bartoszewicza. Jest on dla uczniów wzorem pracowitości, wytrwałości w dążeniu do celu, umiłowania nauki i książki. Pod podobizną patrona odwzorowano własnoręczny podpis. Ta część kompozycji została wyhaftowana w tonacji beżu i brązu. Podobiznę patrona otacza aktualna nazwa szkoły, umieszczona w kole. Litery w otoku wyhaftowane zostały nicią w kolorze starego złota z brązową obwódką. Złoty kolor jest symbolem nieśmiertelności, chwały, doskonalenia i oświecenia duchowego oraz wszystkiego, co ważne i wartościowe.

Lewy płat sztandaru (rewers) jest biało–czerwony. W centralnym miejscu, na czerwonej tarczy ze złotą obwódką ukazane jest godło Polski – Orzeł Biały z głową zwróconą w prawo i ozdobioną złotą koroną. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Srebrna nić, którą wyhaftowany został orzeł, symbolizuje zwycięstwo, sprawiedliwość, mądrość i wiedzę. Rozpostarte skrzydła oznaczają dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Są to cele, do których, pod kierunkiem nauczycieli, zmierzają uczniowie. Symbole polskości znajdujące się na sztandarze – barwy biało–czerwone i godło Polski są znakami naszej tożsamości narodowej.

Drzewce sztandaru o wysokości 2,30 m wykonane zostało z drewna w kolorze brązowym i ozdobione złotymi okuciami. Jego górny koniec zwieńczony jest metalową głowicą przedstawiającą orła w koronie.

Po prezentacji nastąpiło uroczyste ślubowanie na nowy sztandar złożone przez przedstawicieli uczniów, którzy w imieniu całej społeczności uczniowskiej zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły, wypełniać rzetelnie obowiązki ucznia, wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra ojczyzny, z szacunkiem odnosić się do rodziców i wszystkich pracowników szkoły oraz kształcić w sobie cechy, jakie posiadał patron, a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka.

Po dopełnieniu wszystkich ceremonii dotyczących przekazania nowego sztandaru dyrektorka uhonorowała coroczną nagrodą im. Juliana Bartoszewicza, absolwenta Szkoły Podstawowej w Żarnowie – Kacpra Króla, a wręczenia dokonała w imieniu własnym i męża – Ewa Biegała – fundatorka tej nagrody.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości głos oddano gościom, którzy gratulowali nowego sztandaru i dotychczasowych osiągnięć, ciepło wspominali naukę i pracę w tej placówce, jak również życzyli sukcesów w dalszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Wyrazem wdzięczności dyrekcji szkoły za wsparcie oraz pomoc w organizacji uroczystości była wręczona każdemu uczestnikowi imprezy okolicznościowa gazetka, opracowana przez Henrykę Juszczyk, dotycząca historii szkoły.

Program artystyczny uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, którego tematem wiodącym było przybliżenie roli sztandarów w historii Polski przekazane w rozmowie uczniów z Julianem Bartoszewiczem. W rolę patrona wcielił się Jan Piekutowski – uczeń kl. Vc, a towarzyszyli mu: Agata Bielecka, Paulina Otwinowska, Natalia Brzozowicz, Dominika Ciszek, Karolina Kania, Arkadiusz Jakubowski, Grzegorz Gorzela i Aleksandra Szczepocka, odtwórczyni roli Kazimiery Bartoszewiczowej.

Przedstawienie przygotowały nauczycielki języka polskiego: Monika Pisiałek i Wioletta Wijaczka. Oprawa muzyczna przedstawienia była zasługą chóru pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej oraz Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Piotra Kopańskiego.