Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Dodano: poniedziałek, 06 grudnia 2010

Urząd Gminy w Żarnowie przypomina o obowiązku usuwania śniegu, lodu, sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli, wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i budynków administrowanych przez Państwa.
Zgodnie z art. 61 pkt.2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem. Odnosi się to do zdarzeń, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. W przypadku stwierdzenia zaniedbań mogą być Państwo narażeni na kary finansowe lub całkowite zamknięcie obiektu.

Rozporządzenie Nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.