Imię i sztandar dla gimnazjum w Żarnowie

Dodano: piątek, 02 lipca 2010

Od piątku, 18 czerwca Gimnazjum w Żarnowie, jako jedyna szkoła w Polsce, nosi imię 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Szkoła otrzymała również sztandar. Uroczystość rozpoczęła msza odprawiona w kościele św. Mikołaja w Żarnowie przez ks. kanonika Jana Kruka. W jej trakcie dokonano poświęcenia sztandaru szkoły, który przekazali byli dowódcy 25 PP AK, generałowie Stanisław „Burza” Karliński i Aleksander Arkuszyński „Maj”.

Właściwe uroczystości odbyły się w hali sportowej szkoły. Po wysłuchaniu hymnu państwowego dyrektor placówki, Krzysztof Nawrocki powitał przybyłych gości: licznie zgromadzonych kombatantów, m.in. kawalera orderu Virtuti Militari, pochodzącego z Żarnowa a mieszkającego obecnie w Kanadzie, płk. Stanisława Toporowskiego, głównego fundatora sztandaru, którego zgromadzeni uhonorowali owacjami na stojąco, mjr Halinę Kępińską–Bazylewicz „Halszkę”, kpt. Mirosława Kopę „Mirona” – autora wielu książek o Armii Krajowej, delegację zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli łódzkiego oddziału IPN, delegatury Kuratorium Oświaty, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli instytucji, służb i przedsiębiorstw, placówek kulturalnych i oświatowych, reprezentację „Strzelca” oraz rodziców i uczniów szkoły. Warto również dodać, że w uroczystościach wzięło udział aż 17 pocztów sztandarowych. Uroczystość uświetniła swoim występem Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych z Radomia.

Kontynuując oficjalną część uroczystości przewodniczący Rady Gminy Żarnów, Krzysztof Smak odczytał akt nadania Gimnazjum imienia 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali historię placówki oraz historię patrona, a także działania zmierzające do przyjęcia imienia 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Wspomniano o współpracy żołnierzy pułku z uczniami szkoły, realizowaną w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej. Wyjaśniając powody wyboru takiego patrona dyrektor Nawrocki wykazywał związki pułku z ziemią opoczyńską i przypomniał, że Żarnów nazywany był swego czasu „stolicą partyzanckiego królestwa”. Podkreślał, że jest to hołd złożony wszystkim kombatantom. Przyznał, że udało mu się zrealizować cel, jaki założył sobie z chwilą objęcia stanowiska dyrektora szkoły. Jednocześnie spełniło się marzenie związanego z Żarnowem, nieżyjącego już, gen. Kazimierza „Bończy” Załęskiego. Dyrektor Nawrocki podkreślił, że Gimnazjum w Żarnowie jest jedyną szkołą w Polsce noszącą imię 25 pułku Armii Krajowej. Pełna nazwa placówki widnieje już na odsłoniętej i poświęconej 7 czerwca przez bpa Henryka Tomasika tablicy pamiątkowej. W wystąpieniach okolicznościowych wójt Maria Morawska zobowiązała się wspierać wszelkie działania młodzieży zmierzające do upamiętniania zasług kombatantów, a goście gratulowali uczniom nowego patrona.

W trakcie uroczystości dokonano otwarcia Izby Historii i Tradycji Ziemi Żarnowskiej im. gen. Kazimierza „Bończy” Załęskiego, w której zgromadzono imponujące eksponaty związane z historią Żarnowa i okolic. Wkrótce trafią do niej również pamiątki po gen. Kazimierzu „Bończy” Załęskim, m.in. mundur generalski, militaria i pamiątki osobiste. Przekaże je szkole Janusz Górczyński, mieszkający w Szwecji bratanek generała.
Z okazji nadania szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru szkoły wyprodukowano okolicznościową płytkę ceramiczną, którą wręczono gościom. W trakcie uroczystości zaprezentowano również montaż słowno–muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum, przygotowany pod okiem Barbary Kantor.

Źródło: Tygodnik Opoczyński – TOP