Informacja dla mieszkańców Gminy Żarnów dotycząca gospodarki wodno – kanalizacyjnej

Dodano: środa, 05 stycznia 2022

Informujemy, iż wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące awarii wodociągowo – kanalizacyjnych są przyjmowane telefonicznie pod numerem 44 757 70 55 lub w siedzibie Usługodawcy w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Po godzinie 15.30 i w dni wolne od pracy osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest pracownik Urzędu Gminy, tel. 512-642-952.

W przypadku przerwy w dostarczaniu wody, spowodowanej awarią sieci wodociągowej trwającej powyżej 6 godzin oraz spowodowanej planowanymi pracami konserwacyjno – remontowymi, przekraczającymi 12 godzin, zostanie zapewniony zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

W przypadku przerwy w odbiorze ścieków spowodowanej awarią oczyszczalni ścieków lub wykonywaniem planowanych prac konserwacyjno – remontowych, jeśli przewidywana przerwa przekroczy 12 godzin, zostanie zapewniony zastępczy system odbioru ścieków.

Mapa Gminy Żarnów