Ważna wiadomość dla mieszkańców! Nowe terminy płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano: poniedziałek, 10 stycznia 2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów! Informujemy, iż od 1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwartalnych na miesięczne.

Zgodnie z podjętą Uchwała Rady Gminy Żarnów Nr XXXVI/250/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku wyżej wymienioną opłatę należy uiszczać co miesiąc w następujących terminach:

  • za miesiące STYCZEŃ – LISTOPAD do 15 dnia następnego miesiąca
  • za miesiąc GRUDZIEŃ do 20 grudnia 2022 roku

Kliknij, aby powiększyć…

Nowe terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mapa Gminy Żarnów