Informacja dla mieszkańców Topolic

Dodano: czwartek, 22 maja 2014

25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory mieszkańcy Topolic głosowali w Żarnowie. W 2012 roku Rada Gminy w Żarnów podjęła uchwałę, na podstawie której mieszkańcy Topolic zostali zakwalifikowani do obwodu wyborczego nr 7 w Miedznej Murowanej. Z uwagi na trudności komunikacyjne i brak możliwości bezpośredniego dojazdu do Miedznej Murowanej, władze Gminy Żarnów postanowiły skierować autobus, który dowiezie mieszkańców Topolic do Wiejskiego Domu Kultury w Miedznej Murowanej, gdzie mieści się obwód wyborczy nr 7.

Odjazd autobusu – o godz. 16.00.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania w godzinach od 7.00 do 21.00. Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca jest zobowiązany obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią, umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Żarnów do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

                                                                                     Wójt Gminy Żarnów

                                                                                     Krzysztof Nawrocki