Trwają szkolenia strażaków – ochotników z powiatu opoczyńskiego

Dodano: piątek, 23 maja 2014

W ostatnim czasie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie rozpoczął się kolejny Kurs Podstawowy dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Pierwszy kurs który zakończył się egzaminem, który ukończyło go 44 strażaków ratowników z jednostek OSP z terenu gminy: Opoczno, Poświętne, Żarnów i Sławno. Na obecnie trwający kurs uczęszcza 50 strażaków z jednostek OSP z gmin Drzewica, Mniszków, Białaczów i Paradyż.

Celem prowadzonych szkoleń jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności: sprawianiu drabin, obsłudze hydrantu podziemnego, budowie linii ssawnej, głównej, gaśniczej, zajmowaniu stanowisk gaśniczych, z zakresu kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz prowadzenia akcji gaśniczych. Ponadto muszą oni wykazać się znajomością podziału, budowy, przeznaczenia, nazewnictwa, zasadami praktycznej obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz sprzętu mechanicznego. Druhowie zaznajomią się również z procedurami zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej oraz zagadnieniami BHP. Szkolenie jest prowadzone przez strażaków z zmian służbowych tut. komendy, a kierownikiem szkolenia jest mł. bryg. Dariusz Rzepka – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Opocznie. Kurs każdorazowo kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie, po zdaniu którego kursanci nabędą uprawnień do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.