Informacja o wprowadzeniu ruchu wahadłowego w miejscowości Solec (DK 74 Sulejów – Paradyż – Grębenice)

Dodano: wtorek, 19 października 2021

Drodzy mieszkańcy! Wójt Gminy Żarnów oraz INTOP Warszawa Sp. z o. o. zawiadamiają, że od dnia 25.10.2021 r. (poniedziałek) od godz. 9:00, w związku z przebudową wiaduktu kolejowego w km 103,088 linii kolejowej nr 4 CMK, na drogą krajową nr 74 Sulejów – Paradyż – Grębenice od km 21+022 do km 21+111 na dz. ozn. nr ewid. 128, 466/4, 428/4, 428/5, obr. Solec, gm. Paradyż, w obrębie wiaduktu kolejowego planowane jest wyłączenie połowy jezdni przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego w trybie wahadłowym sterowanym  sygnalizacją świetlną w sposób ciągły lub ręcznie w sposób doraźny. Ruch wahadłowy obowiązywać będzie do dnia 29.10.2021 r.

Kliknij, aby powiększyć…

Przebudowa wiaduktu kolejowego w Solcu