Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów

Dodano: wtorek, 19 października 2021

Wójt Gminy Żarnów przekazuje do publicznej informacji komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie §4 ust.1, §10, §11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w prawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013 r., poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 15 a 31 października 2021 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, a w dniach 15-30 listopada 2021 dodatkowa akcja szczepień. Szczepienie obejmie teren powiatu opoczyńskiego, rawskiego i tomaszowskiego województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych.

Szczepienia będą wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki z wysokości ok. 200 metrów. Szczepionka jest zatopiona we wnętrzu przynęty – mieszance pokarmowej w kształcie ściętego stożka, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm i zapachu rybnym. Na terenie województwa łódzkiego wyłożonych zostanie 30 dawek szczepionki na 1 km2. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców powiatu opoczyńskiego, rawskiego i tomaszowskiego o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.

Uzasadnieniem szczepień w województwie łódzkim jest fakt, że 18 czerwca br. potwierdzono wystąpienie wścieklizny u lisa w m. Radom w woj. mazowieckim, a miejsce znalezienia lisa znajduje się niespełna 50 km od powiatu opoczyńskiego i rawskiego.

Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi po numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-20 lub w powiatowych inspektoratach weterynarii wyznaczonych do szczepienia.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów.

Mapa Gminy Żarnów