Informacja Prezesa KRUS na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Dodano: poniedziałek, 04 czerwca 2018

Niniejszym zamieszczamy na naszej stronie internetowej list Prezesa KRUS wystosowany do Rolników oraz Ich Dzieci w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy w gospodarstwie rolnym w okresie letnim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci w okresie wakacji.