Projekt ,,Aktywna tablica’’ w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: środa, 06 czerwca 2018

Gmina Żarnów została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica 2018”.

W ramach przeprowadzonego naboru Gmina Żarnów pozyskała środki w wysokości 14 000 zł przy kwocie 3 500 zł wkładu własnego. Tym samym do Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie trafi nowoczesny sprzęt multimedialny wykorzystywany jako pomoce dydaktyczne o wartości 17 500 zł.